Afscheid Pauline Kramer


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren nodigt u van harte uit voor de eredienst waarin mevrouw Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker omdat ze met pensioen gaat.

Deze dienst, waarin zij zelf voorgaat, zal plaatsvinden op zondag 26 juni a.s. om 10.00 uur in onze Dorpskerk, Dorpsstraat 2 in Laren. De oppasdienst is er voor de kleinste kinderen en de kinderkerk verzorgt een kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

We vinden het fijn als u hierbij aanwezig kunt zijn. Na de dienst is er gelegenheid om in het Kulturhus ́t Kruispunt persoonlijk afscheid te nemen van Pauline Kramer en haar partner Hendrik Schuring.

Nieuws