Doopdienst 22 maart


De eerstvolgende gelegenheid om uw kindje te laten dopen zal zijn op zondag 22 maart a.s., waarin ds. J. Hazeleger uit Eibergen voor zal gaan.
Vooraf zal er een doopzitting plaats vinden, dat is de voorbereiding van de doopouders samen met de predikant en jeugdouderling. Hiervoor wordt in onderleg een afspraak gemaakt.
Op dit moment zijn er twee kindjes die deze dag gedoopt gaan worden.
Wilt u ook uw kindje laten dopen, neem dan contact op met de jeugdouderling Miriam Hekkelman via de email: jeugd.en.jongeren@kerklaren.nl

Nieuws