Groepen

Jeugd & jongeren

Doe mee!

Onze gemeente wil een plaats bieden aan alle groepen. Jongeren zijn voor ons belangrijk en hebben dan ook een eigen plaats binnen onze gemeente, maar doen ook veel samen met alle andere groepen bunnen inze gemeente. Er zijn kinderdiensten en gezinsdiensten waarin kinderen een bekangrijke rol hebben en meedoen in de voorbereiding van en in de viering zelf. Daarnaast zijn er veel dingen die voor en met jongeren worden georganiseerd

KLIEDERKERK

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vingerverven en knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar níet (of in ieder geval niet alleen) wat we bij Kliederkerk bedoelen met kliederen. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: Kliederkerk begint met het samen ontdekken van een Bijbelverhaal door creatieve activiteiten, spellen en leuke werkvormen. In de korte viering daarna komt altijd het verhaal wat je samen creatief hebt onderzocht terug en krijgen elementen als gebed en lied een plek. Ten slotte samen iets eten en drinken, een natuurlijk moment om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te ontmoeten en de kinderen kunnen nog lekker verder spelen als ze dat willen. 

KINDERKERK

Ongeveer twee keer per maand op zondagmorgen is er kinderkerk. Terwijl de volwassenen in de kerk de eredienst vieren zijn de kinderen in hun eigen ruimte bezig met het geloof. Tijdens de kinderkerk werken we elke keer aan een bepaald thema. Aan de hand van een bijbel- of spiegelverhaal gaan we samen in gesprek en vervolgens wordt het thema uitgediept (op hun niveau) door middel van bijvoorbeeld spelletjes, liedjes of knutselwerken. Afhankelijk van het thema doen we de verwerking soms apart voor de oudere en jongere kinderen. Rondom bijzondere dagen zoals advent, 40 dagentijd, doopdienst, avondmaal, wordt ingegaan op het thema van dat moment. Vaak beginnen we dan in de kerk waar het thema wordt ingeleid. Met gezinsdiensten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren is er geen kinderkerk maar kunnen de kinderen samen met hun ouders naar de kerk gaan. Tijdens de overweging is er dan een leuk puzzel/kleurboekje voor de kinderen. Op die manier kunnen de kinderen wennen aan het naar de kerk gaan. De leiding van de kinderkerk bestaat momenteel uit zes enthousiaste jonge dames. Zij proberen elke kinderkerkochtend gezellig en leerzaam te maken. Wil je ook een keertje komen kijken? Je bent altijd welkom om 10.00 uur in het Kulturhus! Het kinderkerkseizoen loopt gelijk met het basisschoolseizoen. Onderaan vind je de knop naar het rooster. Wil je meer informatie: loop gerust een keer binnen of neem contact met ons op! Groetjes van de kinderkerkleidsters: Ingrid, Thirsa, Jolien, Ilse, Dinande en Marije

EAT & MEET

Voor iedereen van 10 t/m 16 jaar is er Eat&Meet; samen eten, lachen, kletsen, een spel of activiteit doen. Het is een gezellige chaos! We beginnen met samen eten, elkaar ontmoeten en daarna is er tijd voor een spel of activiteit. Lijkt jou dit ook leuk? Meld je dan aan voor de app-groep bij Gerdien Berendsen. Dan blijf je op de hoogte van de volgende activiteit. 

JEUGDCLUB REUNIE

De jeugdclub reunie is voor jongeren vanaf 17 jaar en is een vervolg op de jeugdclubavonden. Op dit moment zijn er twee groepen met jongeren in de leeftijd tot ongeveer 23 jaar. Voor elke groep wordt er zo'n 3 a 4 keer per jaar een avond georganiseerd. Tijdens die avonden wordt er vaak gezamelijk gegeten, gekletst en wordt een activiteit georganiseerd. Lijkt het je ook leuk om eens aan te sluiten bij één van deze avonden? Neem dan contact op met Gerdien Berendsen en voel je welkom!

JONGERENREIS

Vanuit de kerk zijn er onder andere in 2016 en 2019 reizen geweest naar Armenië en Gambia.

  • Laorne For Armenia (LAFA) (2016)
  • LouKa (2019)
  • B-child 2023 

 

Ontmoeting & inspiratie

Elkaar ontmoeten en inspireren

De commissieleden van Ontmoeting & Inspiratie zijn heel actief in het aanbieden van activiteiten voor een ieder.   

Thema avonden

Een spreker, een film, een gespreksavond. Heel divers en aantrekkelijk. 

Op locatie

 In een rustige omgeving kunnen we ontspannen met elkaar praten en door elkaar geïnspireerd worden.

Muziek & Zang

We hebben een aantal enthousiaste mensen die graag zingen of muziekinstrumenten bespelen. Met regelmaat kun je ze horen en zien in de eredienst.

Combo

Een aantal enthousiaste gemeenteleden bespelen een muziekintrument en een aantal keren per jaar laten zij van zich horen. Muziek en zang, mooi voor zowel de uitvoerenden als de luisteraars. 

Voorzangers

Ongeveer eenmaal per maand is er tijdens de eredienst een voorzanggroep. Zoals de naam zegt: zij zingen een aantal coupletten van, veelal onbekende liederen voor. Daarna zingen we als gemeente een aantal coupletten van deze liederen.

Deo Gratias

Het koor

Deo Gratias is een gemengd koor, dat onder de Protestantse Gemeente Laren valt.
Het koor telt momenteel zo’n 35 leden.
Als jongerenkoor in 1983 begonnen, is het tegenwoordig een koor voor elke leeftijd. 

Repertoire en optredens

Het repertoire bestaat voornamelijk uit (lichte) geestelijke muziek, waarmee we 4x per jaar medewerking verlenen aan een kerkdienst in Laren.
Voor 2024 werden de volgende data vastgesteld: 4 februari, 5 mei, 6 oktober en 24 december (Kerstnachtdienst).
Na het succesvolle project ‘Geloven….hoe dan?’, waarmee we in 2022/2023 in meerdere kerken in de regio een kerkdienst verzorgden, is het koor anno 2024 bezig met een nieuw project ‘Ik ben…..wie ben ik eigenlijk?’, dat voorjaar-zomer 2025 zal worden opgevoerd.
Ook nu weer mooie liederen, afgewisseld met passende en pakkende teksten. Te boeken als complete kerkdienst. 

Repetities

We repeteren elke maandagavond in de kerk van Laren, van 19.45-21.45 uur, onder leiding van dirigent Wim Rijstenberg. Ook zang- en ademhalingsoefeningen horen daarbij.
En hoewel we fanatiek repeteren om de kwaliteit van onze optredens zo goed mogelijk te waarborgen, mag de gezelligheid, met name in de pauze, niet ontbreken.

Meezingen 

Houd je van zingen, kom dan eens op een maandagavond luisteren en meezingen. We heten je van harte welkom en hopen dat je je bij ons koor zult thuis voelen.

Contact

deogratias@kerklaren.nl 
Nel Oolman-van Gerrevink (voorzitter)
Tel. 06-13689741. 

Impressie

Enkele oudere en recentere muzikale opnames zijn hier te beluisteren:

Gespreksgroepen

Thema's van het leven en geloof. We hebben een aantal gespreksgroepen waar je elkaar mag ontmoeten en het daar met elkaar over kunt hebben. Ook een mooie vorm van gemeentezijn. Deze groepen worden begeleid door de predikant. 

Een gespreksgroep meer gericht op bijbelse thema's is de ontmoetingsgroep die eens per maand op donderdagmorgen bij elkaar komt. De predikant begeleidt deze groep.

Je bent van harte welkom om een keer aan te sluiten en wie weet vind je het fijn om structureel te komen. In de agenda kun je zien wanneer welke groep samenkomt. Overigens vind je deze informatie ook in Kerkklanken.

  •  Moms united group (MUG)
  •  Connect
  • Gespreksgroep Verwolde

Wat doen we nog meer

 

(SAMS) Kledingactie

In het voorjaar en het najaar kun je kleding inleveren voor het goede doel. Op een drietal adressen kun je kleding inleveren. De opbrengst van van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar ontwikkelingsprojecten van Cordaid.
Op basis van Sam-Sam steunt Sam’s Kledingactie ook andere goede doelen, zowel op internationaal niveau als op lokaal niveau.

Laornse Spullenmarkt

De jaarlijkse spullenmarkt tijdens de Larense kermis. Met vele enthousiaste vrijwilligers wordt dit ieder jaar georganiseerd. 

IKA Vakantiereis

Op vakantie met je partner waarbij jij verzorgd wordt en je partner ontzorgt. Dat is wat de IKA vakantiereis is.