Praktisch

Dopen, Trouwen & Uitvaart

Dopen

Jullie zijn ouders geworden, en dan?

Wij vinden dit natuurlijk ook heel erg mooi. Als we de geboorte van jullie baby mogen afkondigen in de kerk, stuur dan een (geboorte)kaartje naar de scriba (per post of e-mail).

En als jullie je kindje willen laten dopen, neem dan contact op met ds. Bettie Woord of met Gerdien Berendsen onze jeugdouderling. We overleggen dan met elkaar over een geschikte datum en invulling voor de doopdienst.

Adres Scriba:
Willie Groot Roessink
Mussenberg 3a
7245 NW Laren
scriba@kerklaren.nl

Trouwen

De dag van je leven!

Jullie zijn van plan te trouwen. In het gemeentehuis wordt het huwelijk juridisch geregeld, twee mensen die met elkaar verder willen. Het trouwen in de kerk gaat niet over de juridische kant van het huwelijk, maar over de liefde. De liefde van God voor ons mensen, de liefde van mensen voor God en de liefde van mensen voor elkaar, waarvan het huwelijk een bijzondere uitdrukking is. Hoe waardevol en mooi om in onze kerk het huwelijk te mogen laten bevestigen/ Heb je vragen of afwegingen te maken, vraag dan gerust naar de mogelijkheden bij ds. Bettie Woord, onze voorganger.

Uitvaart

Afscheid nemen

Afscheid nemen

Afscheid moeten nemen van het leven en dus ook van allen die je lief zijn, is erg moeilijk. Dit is ook voor degene die achterblijven, die afscheid van jou moeten nemen, al dan niet plotseling. Allerlei emoties en heel persoonlijke vragen komen op je af. Soms is het fijn om met iemand te praten die iets verder van je af staat. Je kunt altijd een beroep doen op ons pastoraal team: onze predikant of je wijkouderling of wijkmedewerker.

Uitvaart

Voor een afscheidsdienst in de kerk kan onze voorganger de begeleiding, voorbereiding en dienst verzorgen. Dit gebeurt dan in nauw overleg met de naasten van de overledene. Wordt de dienst geleid door onze voorganger, dan zijn de kosten inbegrepen (voor leden van onze gemeente).

 Naast onze voorganger ds. Bettie Woord zijn er ook leden vanuit onze Protestante gemeente die deze afscheidsdienst kunnen verzorgen. Dit kunt u overleggen met de uitvaartverzorger.

Lid worden van onze Protestantse Gemeente Laren?

Lid, gastlid of vriend

Wie weet bezoek je een keer een kerkdienst in Laren. Het kan zelfs herhaald worden. Omdat je de kerk van Laren als heel plezierig ervaart. Je bent niet de eerste. Onze mooie, open kerkzaal straalt gastvrijheid uit. En ook onze gemeenschap kenmerkt zich door een bijzondere gastvrijheid. Voel je je verbonden en wil je deze verbondenheid laten registreren, dan vinden we dat natuurlijk fijn.

Je kunt je als lid laten inschrijven bij onze gemeente. Als je lid bent van een andere kerkgenootschap kun je daarnaast gastlid bij ons te worden. Ben je geen lid van een kerkgenootschap, dan ben je welkom als ‘vriend’. Als (gast)lid ontvang je pastorale zorg uit Laren en krijgt jaarlijks Kerkbalans toegestuurd. Als vriend ontvang je naar wens ook pastorale zorg en krijgt jaarlijks Kerkbalans ter inzage.

Manieren van geven

kan op verschillende manieren

Kerkbalans. Collectes. Collectemunten. Givt. Periodieke giften. Belastingvoordeel. We vertellen je er graag meer over.

Kerkbalans

We zijn dankbaar voor alle vrijwillige financiële bijdragen die onze leden jaarlijks doen via de actie Kerkbalans.

GIVt

We gebruiken steeds minder contant geld. Een alternatief hiervoor is Givt, hiermee kun je digitaal geven.

Je geeft in deze app voor de verschillende collecte: collecte 1 : Diaconie, collecte 2: Kerk, collecte 3: evt. eindcollecte.

Collectemunten

We gebruiken tegenwoordig bijna geen contant geld meer, alles gaat digitaal. Daar hebben we gelukkig alternatieven voor gevonden, waaronder collectemunten. De munten hebben een waarde van 0,50, 1 of 2 euro. Je kunt de munten gebruiken voor alle collectes, maar ze mogen ook in de ‘koffiepot’, als vrijwillige bijdrage voor het koffiedrinken na de kerk.

Wil je collectemunten aanschaffen? Gebruik het bestelformulier en mail dit naar collectemunten@kerklaren.nl. Je kunt je bestelling ook telefonisch doen bij Géke Bannink, 0573-402571.

Zodra de bestelling is geplaatst, maak je het verschuldigde bedrag over op het rekeningnummer van de kerk: NL 55 RABO 0334800676 t.n.v. de Protestantse gemeente te Laren Gld. Onder vermelding van uw naam en adres.

Na betaling kunnen de bestelde munten worden afgehaald op zondag na afloop van de dienst in de zaal Groot Dochteren (consistorie) of op afspraak bij Géke Bannink, Elsmaat 7.

Periodieke giften

Voor hetzelfde geld geef je meer. Steun onze kerk met een periodieke gift
Wist je dat je meer kunt geven zonder dat het extra geld kost?

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook giften aan onze gemeente (of diaconie) aftrekbaar van de inkomstenbelasting, waarbij een drempel geldt van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Geen drempel bij periodieke gift.

Een periodieke gift is een gift waarbij je minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente (of diaconie). Dit bedrag mag je volledig aftrekken bij je belastingaangifte (de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen in dat geval). Afhankelijk van je leeftijd en inkomsten kan dit voordeel oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator op www.pkn.schenkcalculator.nl bereken je eenvoudig wat je fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Een periodieke gift is vooral interessant wanneer je met uw reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komt of juist meer schenkt dan 10% van je verzamelinkomen.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Ieder jaar vragen we om een kerkelijke bijdrage via de actie Kerkbalans. Ook deze bijdrage kun je uitstekend doen in de vorm van bovengenoemde periodieke gift. Je doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En, wanneer je het belastingvoordeel ten goede wilt laten komen aan de kerk, verhoog je je bijdrage zonder dat het je meer kost.

Hoe werkt het?

Wil je een periodieke gift doen, dan moet dit worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de kerkrentmeesters. Wellicht iets voor de komende actie Kerkbalans?

TIP: Neem ook de collectemunten op in je periodieke gift.

Wil je meer weten over periodieke giften of wil je een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift?
Neem dan contact op met onze administrateur Henk Lubberdink, tel. 0573-401947 of met één van de kerkrentmeesters.
Meer informatie is te vinden op de website van de PKN of op de website van de Belastingdienst.

Inschrijven nieuwsbrief

We versturen elke week een nieuwsbrief. Daarin vind je informatie over de zondagsdienst, de aankomende activiteiten en overig nieuws. WIl je ook op de hoogte blijven? Vul dan hieronder uw gegevens in.

Kerkklanken lezen

Abonneer je op Kerkklanken, zodat je ons kerkblad boordevol informatie maandelijks in de brievenbus vindt. Een mooie manier van verbondenheid.

Kerkklanken verschijnt 11 keer per jaar en kost €18,50 per jaar. Daarvan wordt het zomernummer (juli-augustus) en het decembernummer worden gratis bezorgd bij alle inwoners van Laren. Voor abonnementen kunt u contact opnemen met administratie@kerklaren.nl

Oudere versies van Kerkklanken kun je hier inzien.

Kerk & orgel

Kerkgebouw

Het gebouw van de Protestsantse Gemeente in Laren staat op een prominente plaats in het dorp en de toren, ook al is die niet erg hoog, is in de wijde omgeving te zien.

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente staat aan de Dorpsstraat 2, midden in Laren. Een paar honderd meter hiervandaan, aan de Kloosterweg, stond tot in 1835 de voorloper van deze kerk, de kapel van Laren. Vanaf 1684 had dit kerkje dienst gedaan, toen was hij tot op de draad versleten en moest worden afgebroken.  

De gemeente had onvoldoende geld om een nieuwe kerk te bouwen. Men wendde zich tot KoningWillem, zo ging dat toen. Op grond van een wet van 1824 organiseerde en financierde het Rijk de kerkenbouw. In 1834 kon men daarmee beginnen met de bouw van wat toen werd genoemd de waterstaatskerk omdat de Rijkswaterstaat de regie had over de bouw. Er zijn heel wat waterstaatskerken in het oosten van Nederland verrezen. Er staan er echter toch niet zo veel meer (Breedenbroek, Gelselaar, Haarlo, Hengelo, Hummelo en Laren). De bekendste waterstaatskerk in Nederland is de Mozes en Aäron kerk in Amsterdam.

De kerk in Laren is ontworpen door architect B. van Zalingen uit Deventer. Zoals in die tijd veel voorkwam, is de kerk ontworpen in de neoclassicistische stijl. De kansel bevond zich aan de zuidkant (Verwoldse weg). De banken stonden in een halve cirkelvorm rond de preekstoel. De kerk is geopend in 1835.

In 1945 voltrok zich een ramp aan de kerk. De naast de kerk gelegen pastorie werd door de bezetter opgeblazen waardoor de kerk zwaar beschadigd werd. Het dak was nagenoeg verdwenen, de gietijzeren ramen onherstelbaar beschadigd en ook van het interieur was weinig onbeschadigd gebleven. Om het orgel te redden werd het gedemonteerd en bij gemeenteleden tijdelijk opgeslagen. Na de restauratie is het herplaatst. Dit orgel is in 1980 vervangen door een in Duitsland gebouwd nieuw exemplaar.

De kerk is sterk veranderd uit de wederopbouw gekomen. De neogotische stalen kerkramen zijn vervangen door ronde houten boogramen. Het interieur is veranderd in dat van een zaalkerk. Het gestuukte plafond is veranderd in een balken plafond, ingangspartijen zijn verplaatst en veranderd, de consistorie is uit het hoofdgebouw verdwenen  en had als aanbouw een plek gekregen achter de kerk.

In 1949 is de kerk feestelijk en in dankbaarheid heropend. Dat is al weer ruim een halve eeuw geleden. In de loop van afgelopen jaren vond men dat het interieur weer toe was aan een vernieuwing. Met name de veranderende inzichten in de liturgie hebben daar de aanzet toe gegeven (de kerk niet als gehoorzaal, maar als vierplek!). Samen met liturgisch vormgever Pim van Dijk is gekozen voor de huidige inrichting. Het prachtige liturgisch meubilair is ontworpen en gemaakt door de plaatselijke schrijnwerker René Bruns. Met Kerst 2006 werd de vernieuwde inrichting feestelijk in gebruik genomen. 

Vanaf 1 januari 2005 staat deze Hervormde Kerk bekend als Protestantse Kerk van Laren. De kerk is een Rijksmonument.

Stiltecentrum

Het stiltecentrum is toegankelijk via de hoofdingang van de kerk aan de Dorpsstraat.

Vanuit het stiltecentrum  is er door de glazen wand zicht op de kerkzaal. Aan de muur in het stiltecentrum zie je in de hoek een gestileerde levensboom, waarvan de blaadjes bestaan uit koperen plaatjes met de namen van de gemeenteleden die de afgelopen periode zijn gestorven. Je kunt een kaarsje aansteken voor iemand die je lief is, je kunt even gaan zitten op de bank, wat bewaard is gebleven van het vroegere kerkinterieur. In het gastenboek kun je je gedachten of je gebed opschrijven.

Voor de Pieterpadwandelaars is er een speciale kaart van onze kerk met een zegenwens voor de reis. In het Kulturhus kunnen je een datumstempel krijgen voor in je wandelboekje met een plaatje van onze kerk in het stempel. Voor wie dat leuk vindt is er een aardig hangertje voor aan de rugzak.

In het stiltecentrum liggen boekjes over de lokale geschiedenis en mooie actuele boekjes met meditatieve teksten. Er is een boekenplank met christelijke lectuur die gratis meegenomen kan worden.

Het stiltecentrum is dagelijks geopend, in de zomer van 9.00 uur tot 20.00 uur en in de winter van 9.00 tot 18.00 uur.

Liturgisch centrum

Het bijzondere van het liturgisch centrum in Laren is dat het meubilair niet standaard is. De lokale schrijnwerker, René Bruns, heeft samen met een groep mensen uit de gemeente de meubels ontworpen die uniek zijn voor een kerk en ons interieur een bijzondere uitstraling geven.

Materiaal

De beuk die gebruikt is voor de avondmaalstafel, de kansel en de lezenaar komt uit de kasteeltuin van Huis Verwolde. De Beuk is ca. 200 jaar oud, dus ongeveer van het jaar 1800. In de preekstoel ligt een ‘schijf' van de beuk, waarin de jaarringen zichtbaar zijn en voor de liefhebber te tellen.

De eik voor het doopvont vindt zijn oorsprong op het ‘Heuveltje’ in Landgoed Verwolde. De eik is ca. 80 jaar oud en zal in zijn leven menig ei tegen zich aan hebben gehad tijdens het traditionele ‘eierkuul'n’ , een vermaak uit het Larense verleden tijdens de paasdagen. De kaarsenstandaard is van gedroogd beukenhout.

Voor de bronzen elementen heeft René Bruns eerst een wassen model gemaakt. Deze wassen modellen zijn door bronsgieterij Sala uit Arnhem omgevormd in brons. Het grootste element, de schaal voor het doopvont is ca. 70 cm breed en 90 cm lang en weegt in brons ca. 60 kg. Alle elementen zijn voorzien van wieltjes en een stopmechanisme.

Symboliek

De opstelling in de kerkzaal is gebaseerd op de cirkel. Alle stoelen vormen met de preekstoel een cirkel met daarin het meubilair, ook in cirkelvorm. Een cirkel in een cirkel. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de cirkel zit de toehoorder samen met de voorganger, de doopouder met de doopvont. Een bijzondere plaats in de cirkel neemt het bloemstuk in dat iedere week wordt verzorgd door de bloemendienst, een lust voor het oog. Vanuit het stiltecentrum heeft de bezoeker een mooi overzicht over de kerkzaal.

Vrienden van de dorpskerk

De kerk van Laren. Al meer dan 175 jaar een beeldbepalend element in de dorpskern van Laren. Een onmisbaar element ook. Voor de leden van de kerk, die al dan niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Maar ook voor de mensen die slechts incidenteel (bijvoorbeeld bij rouwdiensten) gebruik maken van de ruimte. En zelfs voor degenen die het gebouw alleen van de buitenzijde kennen en er als zodanig van kunnen genieten, bewust of onbewust. Het stiltecentrum is iedere dag geopend en vele mensen maken er gebruik van.

In 2004 is de ‘Stichting vrienden van de Dorpskerk Laren’ opgericht, die het onderhoud van de kerk zal gaan financieren. U kunt donateur worden van deze stichting en zo meehelpen aan de instandhouding van het gebouw ‘de dorpskerk’ in haar huidige (monumentale) vorm.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL63RABO0301436606. Donaties zijn van harte welkom.

Contact Mevr. A. Boers-Hissink Rossweg 10A 7245 NK Laren Gld. Telf. 0573-402019 vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl

Orgel

In de (toen nog) Hervormde Kerk te Laren (Gelderland) was sinds 1870 een orgel aanwezig van Leichel, dat echter door Sanders grotendeels was vernieuwd nadat het zware oorlogsschade had opgelopen tijdens de slag om Arnhem op 26 september 1944. Het instrument werd in 1983 aan de Hervormde Gemeente te Ommeren verkocht. In Laren bouwde de Duitse firma Führer een nieuw mechanisch sleepladen-orgel. Adviseur bij de bouw was Ries van Vrouwerff. Aart van Beek heeft het orgel op 17 juni 1983 namens de Orgelcommissie van de Hervormde Kerk gekeurd. Zondag 19 juni klonk het voor het eerst in de kerkdienst. Op 24 juni 1983 is het orgel in gebruik genomen met een speciaal concert. Het werd hierbij bespeeld door Gijs van Schoonhoven, organist te Aalten.

Kulturhus

Kerk en Kulturhus met elkaar verbonden

Sinds 2008 zijn het voormalig gemeentecentrum 't Kruispunt en de kerk aan elkaar verbonden door een ontvangstruimte. Het Kulturhus en de kerk delen hun voorzieningen en de ontvangstruimte is zowel ingang van het Kulturhus als de kerk.

Kulturhus huren

't Kulturhus beschikt over zes ruimten van verschillende grootte die gehuurd kunnen worden.

  • Zaal Exel: maximaal 10 personen
  • Zaal Verwolde: maximaal 20 personen
  • Zaal Larense Broek: maximaal 100 personen, ook geschikt voor sportieve activiteiten
  • Zaal Dorp: ongeveer 60 personen. Grote centrale ruimte met veel licht
  • Zaal Groot Dochteren: maximaal 16 personen
  • Zaal Oolde: maximaal 8 personen.

Elke zaal heeft een standaardtarief per dagdeel en een tarief voor non-profit.

Kijk voor meer informatie op www.kulturhuslaren.nl/zaal-huren/

Agenda kulturhus

Contact

Kerkgebouw - Kerk Laren
Dorpstraat 2
7245 AK  Laren (Gld)
Bespreking van het Kerkgebouw
Via Het Kulturhus
Beheer Kulturhus
0573-401636
info@kulturhuslaren.nl
Kerkklanken
Voor het aanleveren van kopij voor in de kerkklanken
Kerkklanken Redactie
kerkklanken@kerklaren.nl
Nieuwsbrief
Voor het aanleveren van kopij voor in de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Redactie
nieuwsbrief@kerklaren.nl
Website
Voor vragen / opmerkingen over de website en het aanleveren van kopij
Website Redactie
website@kerklaren.nl